Verksamhetsområde

Vår verksamhet omfattar spansk och internationell Affärsjuridik, med särskilt inriktning på avtalsrätt, bolagsrätt, etablering av företag, konkurrensrätt och immaterialrätt;

Immaterialrätt. G&S Advokatbyrå biträder regelbundet klienter i ärenden inom varumärkesskydd, upphovsrätt, patent- och andra immaterialrätter.

• Civilrätt, Arvsrättt, bouppteckningar och arvskifte, och skadeståndsfrågor.

• Administrativ- och förvaltningsrätt och urbanism. G&S Advokatbyrå biträder klienter vid köp, försäljning och utveckling av fastigheter, och biträder där även med frågor rörande planering och bygglagstiftning, servitut, fastighetsregleringar, expropriationer, samt fastighetsanknutna miljörättsliga frågor. Klienter är både större industrier, fastighetsbolag och privatpersoner inom detta område.

Fastighets- och hyresrätt.

• Miljörätt. G&S Advokatbyrå bistår klienter i alla typer av ärenden med miljörättslig anknytning. Vi biträder bl.a. vid tillståndsansökningar för vattenverksamhet eller miljöfarlig verksamhet, ärenden angående förorenad mark och miljöskadestånd. Målet är att bedriva såväl preventivt som reparativt miljörättsligt arbete.

Samt inkassouppdrag.