Advokater

Advokat Josep Geli i Vilallonga
Medlem av Barcelonas Advokatsamfund

Befattning på byrån: Delägare (1967)
Språk: Spanska, franska och katalanska.
Huvudsakliga verksamhetsområden: Fastighets- och Entreprenadrätt inkluderande Expropriation och Miljörätt; Urbanism; Civilrätt; och Processrätt.
Utbildning:
1966, Universitat de Barcelona (advokat).

Advokat Kristina Stenhammar
Sveriges Generalkonsul i Barcelona.

Medlem av Barcelonas Advokatsamfund
Befattning på byrån: Delägare (1980)
Språk: Svenska, spanska, engelska, tyska och franska.
Huvudsakliga verksamhetsområden: Civilrätt, inkl. Arvsrätt; allmän Affärsjuridik, Etablering av Företag; Försäkringsärenden, Skadestånd; Inkassoärenden.
Utbildning:
1969, Stockholms Universitet, Statskunskap och Ekonomi, fil. kand
1980, Universitat de Barcelona (advokat).

Advokat Eva Geli Stenhammar
Representant för Exportrådet i Katalonien

Medlem av Barcelonas Advokatsamfund
Befattning på byrån: Advokat 1999
Språk: Svenska, Spanska, engelska, franska och katalanska.
Huvudsakliga verksamhetsområden: Allmän Affärsjuridik, Etablering av Företag, Immaterialrätt.
Utbildning:
1996, Universitat Pompeu Fabra Barcelona -Université de Genève (advokat).
1997, Stockholms Universitet, Master in International and Comparative Law.